fot. Marek Chmiel

Konferencja NIK – Działalność MZPLWM

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli Filip Byczkowski, p.o. Wicedyrektora Departamentu Strategii NIK, przedstawił wyniki kontroli Działalność spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. i zarządzanego przez nią portu lotniczego.

Filip Byczkowski, p.o. Wicedyrektora Departamentu Strategii NIK
fot. Marek Chmiel

Kontrola NIK została podjęta z własnej inicjatywy Izby i objęła okres od stycznia 2018 r. do 17 lutego 2023 r. Kontrola wykazała, że działania zarządu spółki zarządzającej lotniskiem, choć były obarczone nieprawidłowościami natury finansowej i organizacyjnej, ograniczone niekorzystną umową z wiodącym przewoźnikiem lotniczym oraz brakiem porozumienia między wspólnikami co do pozyskania przez spółkę zewnętrznego finansowania inwestycji, były nakierowane na rozwój Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

W trakcie referowania wyników przeprowadzonej kontroli wielokrotnie zostało podkreślone, że brak porozumienia między właścicielami był jednym z czynników hamujących rozwój lotniska w Modlinie. Podejmowanie najważniejszych decyzji w spółce zarządzającej lotniskiem wymagało jednomyślności, tymczasem w badanym okresie między wspólnikami państwowymi i samorządowymi występował istotny rozdźwięk. Kontrola pokazała także brak wzajemnego zaufania między poszczególnymi organami spółki, który w ocenie Izby nie znajdował merytorycznego uzasadnienia.

Mając na względzie jednoczesny udział państwa i samorządu terytorialnego w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, a także rozwój istniejących i planowanych portów lotniczych zlokalizowanych w stolicy oraz jej okolicach, Najwyższa Izba Kontroli skorzystała ze szczególnego mechanizmu przewidzianego w ustawie o NIK, przedstawiając kluczowe ustalenia kontroli Ministrowi Infrastruktury oraz Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (który zgodnie z uregulowaniami ustawowymi również wykonuje aktualnie prawa z akcji Skarbu Państwa w spółce Polskie Porty Lotnicze SA).  W konsekwencji Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do obu ministrów o rozważenie podjęcia opisanych działań związanych z funkcjonowaniem Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, w tym również w kontekście krajowej infrastruktury transportowej.

NIK uzyskała odpowiedzi obu ministrów. Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego w dniu 5 lipca 2023 r. poinformował Izbę o podjętych w następstwie analizy wyników kontroli działaniach i o swoim stanowisku. Podczas konferencji przedstawione zostały główne tezy tej informacji oraz przekazana została informacja o bardzo ogólnikowej odpowiedzi Ministra Infrastruktury.

Na zakończenie konferencji Filip Byczkowski odpowiadał na pytania dziennikarzy z prasy branżowej, w tym również naszego miesięcznika. Zainteresowanych treścią tych wystąpień i uzyskanymi odpowiedziami odsyłamy do transmisji z konferencji dostępnej na portalu NIK.

O Marek Chmiel

Marek Chmiel - fotografik, laureat międzynarodowych konkursów fotograficznych o tematyce lotniczej. Brał czynny udział w organizacji pokazów lotniczych, m. in. AirShow w Radomiu, MPL w Góraszce, MPL EB w Bielsku-Białej, MPL w krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego. Prywatne zajmuje się historią lotnictwa wojskowego i sportowego. Od 1996 r. współpracuje z Przeglądem Lotniczym, jako fotografik lotniczy i autor tekstów, a od 2021 r. wszedł na stałe do Zespołu Redakcyjnego PLAR.

Sprawdź też

IX Konferencja Naukowa: Bezzałogowe statki powietrzne – wyzwania i doświadczenia

IX Konferencja Naukowa: Bezzałogowe statki powietrzne – wyzwania i doświadczenia

Instytut Prawa lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego organizuje w dniu 20 marca 2024 roku kolejną, …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stanisław Prauss i jego konstrukcje