XVII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji”

„Lotnictwo Nowej Generacji” – w jakim kierunku zmierzamy?

Lotnicza Akademia Wojskowa i Zarząd Targów Warszawskich S.A. zapraszają do udziału w XVII Międzynarodowej Konferencji i Wystawie „Lotnictwo Nowej Generacji”, która odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w Warszawie.

Konferencja „Lotnictwo Nowej Generacji” należy do unikalnych w skali kraju inicjatyw naukowych integrujących środowiska lotnictwa cywilnego, general aviation i lotnictwa państwowego. Stanowi również doskonałą okazję zarówno do prezentacji innowacyjnych rozwiązań w warunkach pełnej transparentności, jak i do merytorycznej debaty nad wyzwaniami stojącymi przed lotnictwem wojskowym i cywilnym, infrastrukturą lotniczą, zapleczem przemysłowym oraz potrzebami szkolenia personelu i kadr zarządzających.

To wyjątkowe wydarzenie funkcjonujące w przestrzeni debaty publicznej już od siedemnastu lat umożliwia przedstawicielom szeroko rozumianego środowiska lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz general aviation wymianę poglądów na temat wyzwań, jakie stoją przed Siłami Powietrznymi SZ RP, liniami i portami lotniczymi, firmami handlingowymi oraz wszystkimi innymi podmiotami związanymi z lotnictwem, w tym jego organizacją i  funkcjonowaniem.

Tematyka tego wydarzenia obejmuje najbardziej aktualne zagadnienia w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego, w tym planowanego zakupu samolotu wielozadaniowego piątej generacji F-35, bezzałogowych statków powietrznych i śmigłowców.  Konferencja będzie również bardzo dobrą okazją do merytorycznej i naukowej debaty nad rozbudową i modernizacją wojskowej i cywilnej infrastruktury lotniczej, takich jak ocena obecnego zaplecza przemysłowego i wskazania kierunków jego rozwoju.

Ponadto w czasie Konferencji omówione zostaną ewentualne korzyści dla krajowej gospodarki wynikające z zaangażowania polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w projekty związane z rozwojem lotnictwa cywilnego i modernizacją lotnictwa wojskowego oraz szerszego wykorzystania kosmosu przez sektor cywilny. Tak zróżnicowane podejście do zagadnień rzutujących na poziom bezpieczeństwa państwa i jego rozwój gospodarczy wynika z obecnej sytuacji geopolitycznej, w tym toczącej się od 24 lutego 2022 r. wojny w Ukrainie po napaści Federacji Rosyjskiej i trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.   

Organizatorzy Konferencji w celu ukierunkowania prowadzonych debat wyznaczyli obszary tematyczne, wokół których będzie toczyła się przedmiotowa dyskusja. Są to:

 • kształtowanie bezpieczeństwa powietrznego państwa w warunkach zagrożeń militarnych i niemilitarnych,
 • modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP,
 • rozwój lotnictwa wojskowego,
 • wyzwania technologiczne stojące przed  lotnictwem cywilnym,
 • rozwój  infrastruktury i systemów obsługi baz lotniczych i lotnisk,
 • wykorzystanie kosmosu w sektorze cywilnym i wojskowym.

Konferencja skierowana jest do naukowców, doktorantów, przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji samorządowej, przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, przedstawicieli SZ RP, w tym Sił Powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych, firm handlingowych oraz wszystkich osób związanych z lotnictwem i jego sympatyków.

Cele konferencji:

 1. Wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych, organizacyjnych i zarządczych, stanowiących podstawę do rozwoju lotnictwa wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, lotnictwa cywilnego oraz szerszego wykorzystania kosmosu dla potrzeb sektora cywilnego.
 2. Stworzenie szerokiego i eksperckiego forum wymiany wiedzy, które pomoże lepiej ukierunkować przyszłe badania naukowe i projekty wymagające powołania interdyscyplinarnych zespołów badawczych zrzeszających naukowców, ekspertów
  i praktyków z różnych dziedzin i obszarów gospodarczych.
 3. Popularyzowanie wiedzy dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez kształtowanie kapitału społecznego na rzecz bezpieczeństwa powietrznego oraz wzmocnienia relacji między rozwojem regionalnym kraju a polityką obronną kraju.

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.lotnictwo.ztw.pl

O Marek Chmiel

Marek Chmiel - fotografik, laureat międzynarodowych konkursów fotograficznych o tematyce lotniczej. Brał czynny udział w organizacji pokazów lotniczych, m. in. AirShow w Radomiu, MPL w Góraszce, MPL EB w Bielsku-Białej, MPL w krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego. Prywatne zajmuje się historią lotnictwa wojskowego i sportowego. Od 1996 r. współpracuje z Przeglądem Lotniczym, jako fotografik lotniczy i autor tekstów, a od 2021 r. wszedł na stałe do Zespołu Redakcyjnego PLAR.

Sprawdź też

Nowy program Future Flyer Academy

Nowy program Future Flyer Academy w Polsce

Ryanair, we współpracy z międzynarodową szkołą lotniczą Bartolini Air, uruchomił 15.04. br nowy program szkolenia …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stanisław Prauss i jego konstrukcje