Aeroklub Polski

Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego

XVII Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego obradował w Warszawie w dniu 26 listopada 2022 r.

Ze względu na inflację, Kongres przyjął uchwałę o podniesieniu składek członkowskich. Składki nie były podnoszone od 10 lat. Obecna wysokość składki miesięcznej dla podmiotów zrzeszonych w AP wynosi w zależności od liczby członków:

  • do 25 członków – 163 zł (dotychczas 125 zł)
  • od 26 do 50 członków – 326 zł (dotychczas 250 zł)
  • od 51 do 100 członków – 653 zł  (dotychczas 500 zł)
  • od 101 do 150 członków – 979 zł  (dotychczas 750 zł)
  • od 151 do 200 członków – 1305 zł (dotychczas 1 000 zł)
  • od 201 do 250 członków – 1 632 zł (dotychczas 1 250 zł)
  • od 251 do 300 członków – 1958 zł  (dotychczas 1 500 zł)
  • powyżej 300 członków – 2611 zł (dotychczas 2 000 zł)

Podkreślić należy, że płatnikiem jest podmiot zrzeszony (aeroklub regionalny lub inne stowarzyszenie), który składkę swoich członków indywidualnych ustala niezależnie od AP.

Podjęto też uchwałę o prowadzeniu negocjacji z Polskimi Kolejami Linowymi nt. wspólnego  przedsięwzięcia budowy, w miejsce obecnego budynku GSS Żar, nowoczesnego hotelu. W tym celu przegłosowano zgodę na zbycie lub zamianę przez AP na rzecz PKL niektórych działek wokół i pod GSS Żar, celem uporządkowania tej kwestii.

Szczegóły projektu referował Prezes GSS Żar Wojciech Kos. W tym celu podjęto też uchwały towarzyszące, o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości AP na rzecz GSS Żar przez przeniesienie prawa własności działek, oraz zamianę z osobami prywatnymi.

Z innych spraw: przegłosowano powołanie nowego Arbitra Dyscyplinarnego AP w osobie mec. Piotra Ciszewskiego oraz nowy skład Komisji Odwoławczej AP w osobach: Joanna Gawdzik–Zawalska (Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej), Adrian Król (Aeroklub Krakowski), Radosław Roztocki (modelarstwo pod egidą Leonardo Mielec).

Prezes AP Jerzy Makula zamykając obrady podziękował delegatom za przybycie i sprawne podjęcie decyzji ws. pilnych spraw, dla których został zwołany Kongres. Poinformował także o przyznaniu Aeroklubowi Polskiemu przez FAI organizacji Szybowcowych MŚ w klasie otwartej, 18 m i dwumiejscowej (Leszno, na przełomie lipca i sierpnia), MŚ w Akrobacji Szybowcowej w kategoriach advanced i unlimited (Toruń 27.07-6.08) oraz MŚ Juniorów Balonów na Ogrzane Powietrze (Grudziądz 22-27.08). Zapowiedział także czynny udział Aeroklubu Polskiego w pokazach AirShow Radom ’23 oraz Odlotowe Suwałki ’23.

Członek Zarządu AP Wiktor Wyszywacz przekazał informację od PKBWL, która ma problemy kadrowe i jest otwarta na uczestnictwo fachowców wytypowanych przez AP w badaniach wypadków w lotnictwie sportowym, w szczególności paralotni, motoparalotni, spadochronów, ultralekkich statków powietrznych. Chętni do tej trudnej pracy proszeni są o kontakt z ZG AP

Sprawdź też

Małopolski Festiwal Balonowy - Odlotowa Małopolska

Górski festiwal balonowy – Odlotowa Małopolska

W dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2023 r. w malowniczej scenerii Podhala i …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stanisław Prauss i jego konstrukcje